Herb Urzędowa
Lokalny Program Rewitalizacji
Gminy Urzędów na lata 2016-2026
Masz pytania? Zadzwoń.
81 82 25 030
Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Rewitalizacja
gminy urzędów
2016-2026

Ankieta konsultacyjna

Zapraszamy do wzięcia udziału w procesie konsultacyjnym poprzez wypełnienie ankiety, która pozwoli poznać bliżej oczekiwania i pomysły mieszkańców.

Na podstawie wskazanych odpowiedzi uzupełniona zostanie m.in. analizę społeczno-gospodarcza terenów, które będą poddane rewitalizacji. W planach są konsultacje z mieszkańcami, by to oni w pierwszej kolejności mogli wskazać obszary, kwalifikujące się ich zdaniem do rewitalizacji.

Umożliwi to  opracowanie programu rewitalizacji i podjęcie działań w zakresie pozyskiwania europejskich funduszy na realizację inwestycji. Pragniemy poznać Państwa oczekiwania i potrzeby!

Ankieta konsultacyjna

 

 

Lokalny Program Rewitalizacji
Gminy Urzędów na lata 2016-2026

URZĄD MIEJSKI W URZĘDOWIE

23-250 Urzędów, ul. Rynek 26

tel. 81 82 25 030
gmina@urzedow.pl
www.urzedow.pl

Urząd Miejski przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Urzędów na lata 2016 - 2026 zostało zrealizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.