Herb Urzędowa
Lokalny Program Rewitalizacji
Gminy Urzędów na lata 2016-2026
Masz pytania? Zadzwoń.
81 82 25 030
Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Rewitalizacja
gminy urzędów
2016-2026

Kalendarium prac

Listopad 2016 – podpisanie umowy na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Urzędów na lata 2016-2026;

Listopad/Grudzień 2016 – zbieranie i analiza danych, analiza desk research, wyznaczenie obszaru rewitalizacji, wizja lokalna obszaru;

Styczeń 2017 – konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Urzędów;

Luty 2017 – opracowanie Diagnozy obszaru rewitalizacji;

Marzec 2017 – opracowanie listy projektów (nabór projektów, warsztaty oraz konsultacje społeczne);

Lokalny Program Rewitalizacji
Gminy Urzędów na lata 2016-2026

URZĄD MIEJSKI W URZĘDOWIE

23-250 Urzędów, ul. Rynek 26

tel. 81 82 25 030
gmina@urzedow.pl
www.urzedow.pl

Urząd Miejski przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Urzędów na lata 2016 - 2026 zostało zrealizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.