Herb Urzędowa
Lokalny Program Rewitalizacji
Gminy Urzędów na lata 2016-2026
Masz pytania? Zadzwoń.
81 82 25 030
Od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7:30 do 15:30

Rewitalizacja
gminy urzędów
2016-2026

Rewitalizacja miasta – trochę historii

Gmina Urzędów usytuowana jest w południowo zachodniej części województwa lubelskiego, w północnej części powiatu kraśnickiego.
Mapa położenia Urzędowa w Powiecie KraśnickimGraniczy z gminami:

  • Józefów (od zachodu),
  • Opole Lubelskie (od północnego-  zachodu),
  • Chodel (od północy),
  • Borzechów (od północnego-  wschodu),
  • Wilkołaz (od wschodu),
  • Kraśnik (od południa),
  • Dzierzkowice (od południowego-  zachodu).

Gmina zajmuje powierzchnię 11.906 ha i jest jedną z największych gmin w powiecie kraśnickim. Podzielona jest na 22 sołectwa.
Liczy 8 887 mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosi 75 osób na 1 km2.

Obszar gminy jest lekko rozciągnięty w kierunku wschód-zachód. Gmina ma charakter typowo rolniczy. Główną specjalizacją w rolnictwie jest uprawa owoców miękkich. Na terenie gminy Urzędów występują złoża piasku i gliny. Korzystne uwarunkowania środowiskowe powodują, iż poza produkcją rolną możliwy jest rozwój agroturystyki.

Przez obszar gminy przebiega droga wojewódzka nr 833 Kraśnik – Chodel. Urzędów jest położony w niedalekiej odległości od Lublina – 50 km, od Kraśnika – 10 km, a od Opola Lubelskiego -28 km.

Gmina posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną w zakresie dróg, wodociągów, gazyfikacji i telefonizacji.

             

Trochę historii.

Pierwsze historyczne doniesienia o miejscowości datowane są na rok 1405, kiedy to na bazie dawnej osady targowej został ulokowany Urzędów przez króla Władysława Jagiełły, wiadomo jednak, że jako osada Urzędów istniał już pod koniec XIV wieku. Ruchliwy szlak handlowy łączący stolicę Polski – Kraków z Litwą i Rusią, przy którym leżał Urzędów, sprzyjał rozwojowi miasta. W 1425 roku powołana zostaje parafia, a wraz z ustanowieniem w 1474 roku województwa lubelskiego Urzędów staje się siedzibą władz rozległego powiatu, w którego granicach znajdowało się 35 parafii. Odbywały się tu sejmiki ziemi lubelskiej, działał sąd ziemski i prawdopodobnie przez pewien okres (w XV w.) również sąd grodzki.

Lata 1550–1625 to okres rozwoju miasta Urzędowa. W tym okresie kształciło się 63 studentów w Akademii Krakowskiej. W XVI i XVII wieku Urzędów miał prawo wyboru 2 posłów do sejmu w Warszawie. Tutaj odbywały się sejmiki województwa lubelskiego. W 1648 r. miasto zostało zrabowane i zniszczone przez kozaków Chmielnickiego. Mieszkańcy zostali zdziesiątkowani przez toczące się wojny i towarzyszące im epidemie. W 1657 roku, Urzędów zostaje zajęty przez wojska szwedzkie Karola Gustawa i węgierskie Rakoczego. Miasto zostaje do reszty złupione, spaliły się kościoły św. Ducha i św. Elżbiety. W XVIII wieku Urzędów zaliczany był do grona mniejszych miast królewskich o charakterze rolniczym. Wraz z upadkiem Rzeczypospolitej przestał istnieć także powiat urzędowski, a 13 stycznia 1870 r. pozbawiono Urzędów praw miejskich

W 1944 roku Urzędów został wyzwolony przez żołnierzy Armii Krajowej.

1 stycznia 2016 roku Urzędów odzyskał status miasta

Więcej archiwalnych zdjęć można znaleźć pod adresem: Stary Urzędów

 

 

Lokalny Program Rewitalizacji
Gminy Urzędów na lata 2016-2026

URZĄD MIEJSKI W URZĘDOWIE

23-250 Urzędów, ul. Rynek 26

tel. 81 82 25 030
gmina@urzedow.pl
www.urzedow.pl

Urząd Miejski przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Urzędów na lata 2016 - 2026 zostało zrealizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.